Hipnos je specijalizovan za izdavanje specijalne tarife članovima posada koji plove na brodu I njihovim porodicama-užim članovima porodice. Za ovu vrstu tarife neophodno je da nam na našu email adresu seaman@hipnostravel.com dostavite sledeće obavezne podatke:

- Ime i prezime putnika (kao sto je navedeno u pasošu);

- Broj pasoša, zemlja porekla pasoša, datum rođenja i datum isticanja pasoša;

- Naziv broda i zastava pod kojom isti plovi;

- Broj pomorske knjižice s podacima gde i kada je izdata ili kopiju ugovora pod kojim se putnik ukrcava na brod (kopija ugovora može biti skenirana poslata putem email-a ili na broj fax-a +381112628085)

Rezervaciju Vaše avio karte možete odraditi sami na on line aplikaciji spercijalno predviđenoj za to na našem web site-u u delu: POMORSKE TARIFE. Neophodno je da se ulogujete i pristupite rezervaciji avio karte po specijalno predviđenim tarifama. Ukoliko imate neku nedoumicu slobodno nas kontaktirajte emilom/telefonom radi dodatnih uputstava za realizaciju Vaše rezervacije. Vašu on line rezervaciju možete platiti VISA/Master card on line nakon urađene rezervacije prema našem upustvu za plaćanje. Obrađena rezervacija-ponuda biće Vam dostavljena putem email-a ili će te o njoj biti obaveštetni telefonskim putem (prema dogovoru).